lemmikki.jpg

 

 

Information om Ingå kommuns nättjänst

Ingå kommuns webbstjänst är helt tvåspråkig. Sidorna är på svenska och finska, bara de enspråkiga skolornas sidor finns endast delvis översatta. De engelska sidornas antal är ännu ganska begränsat, de utökas i mån av möjlighet.

Informationssökning

Du kan leta efter information på Ingå kommuns nättjänst på många olika sätt. På första sidan är informationen indelad i olika helheter. I övre balken finns en stor del av de tjänster kommunen erbjuder, men också länkar till tjänster som erbjuds av andra. Under Beslutsfattande finns bl.a. listor på medlemmarna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna, och föredragningslistor och protokoll. Under Kommunens annonser och Aktuellt på första sidan syns de senaste kungörelserna och meddelandena. 

Sök på sajten och Sidkartan samt sidkartan i nedre delen av sidorna, hjälper dej också att leta efter information och tjänster. För varje sida får man alltid fram en url-adress i klarspråk, som är lätt att lägga till som ett bokmärke. Man kan skriva in adressen i adressfältet och gå direkt till sidan.

Nyhetsflöden

Du kan prenumerera på nyhetsflöden från vissa sidor samt länka till sociala media.

Nättjänsten fungerar bäst med följande browsers och versioner av dem:

Operativsystemet Windows, utseendet helt kompatibelt:
Internet Explorer 7,0 ->
Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome nyaste version.

Operativystemet Mac, utseendet nittiofemprocentigt kompatibelt:
Internet Explorer 7,0 ->
Mozilla Firefox, Safari nyaste version

Om din internet-browser är äldre än de ovannämnda versionerna rekommenderar vi att du uppdaterar den. Vilken version du har ser du i allmänhet i browserns verktygsbalk under Uppgifter eller liknande.

Textversion / Grafisk version

Via länken Textversion i övre kantan av sidorna kan du välja att lämna bort bilderna. 

Ändra textstorlek på sidorna 

Du kan ändra på textstorleken på sidorna med länkarna [+] förstora och [-] förminska i den övre balken.

På sidorna används skalbar teckenstorlek. Du kan ändra på teckenstorleken också via browserns "view"-meny.

 • I Internet Explorer  väljer du "text-size" på menyn "view" och där den teckenstorlek du önskar.
 • I Mozilla Firefox kan du direkt i "view"-menyn välja "increase font size" eller "decrease font size" för att ändra teckenstorleken.
 • I Opera kan du välja "zoom"-funktionen på "view"-menyn, med den kan du zooma hela sidans storlek som du vill.

Om du har en rullmus kan du i de flesta browsers ändra textstorleken genom att hålla "Ctrl"-knappen nertryckt och rulla knappen uppåt och neråt.

På våra sidor finns snabbkommandon för att hjälpa dej att förflytta dej. De fungerar i nyare versioner av Internet Explorer, Chrome och Firefox. I Opera finns funktionerna i den vågräta navigationsbalken uppe på sidan och i menyn "Site navigation" på övermenyn "Navigation". Tryck på tangentkombinationen för aktivera snabbkommandot. I Internet Explorer måste du komma ihåg att trycka på enter efter tangentkombinationen.

 • Alt + 0 Snabbkommandona och hjälp
 • Alt + 1 Första sidan
 • Alt + 2 Hoppa till innehåll
 • Alt + 3 Till början av sidan
 • Alt + 4 Sidkarta
 • Alt + 5 Sök
 • Alt + 6 Textversion / Grafisk version
 • Alt + 7 Förminska texten
 • Alt + 8 Förstora texten
 • Alt + 9 Kontakta oss
 • Alt + p Skriv ut sidan

Senaste uppdatering: 8.10.2012