Ekonomi

Ingå kommun använder ca 32 milj euro per år för att producera tjänster och främja kommuninvånarnas välmående. Utgifterna täcks av skatter, statsandelar samt försäljnings- och avgiftsintäkter.

Ekonomi- och personalförvaltningen övergick till Kunnan Taitoa Oy 1.1.2014.Senast ändrad: 08.06.2017