Bokslut

När kommunen gör bokslut följs kommunallagen och till tillämpbara delar bokföringslagen och -förordningen.

Kommunstyrelsens medlemmar och kommundirektören undertecknar bokslutet. Revisorn och revisionsnämnden granskar bokslutet.

Efter att bokslutet granskats av revisionsnämnden föreläggs bokslutet  kommunfullmäktige senast före utgången av juni året efter räkenskapsåret.

Revisionsnämnden förelägger kommunfullmäktige revisionsberättelsen  och föreslår om bokslutet kan godkännas och ansvarsfrihet beviljas de redovisningsskyldiga.

Bokslutet med bilagor är offentliga efter att kommunstyrelsens medlemmar och kommundirektören har skrivit under bokslutet.

Senast ändrad: 08.06.2017