Budget

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige innan slutet av året godkänna nästa års budget. I samband med budgeten ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år. Budgetåret är ekonomiplanens första år.

Budgeten och ekonomiplanen ska läggas upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Kommunen är skyldig att täcka det möjliga underskott som uppstått under den föregående räkenskapsperioden eller det gångna året. Ekonomiplanen ska läggas upp på så sätt att ett underskott kan täckas under åren som ekonomiplanen täcker.

Senast ändrad: 24.11.2017