Ekonomins mätetal
Inkomstskatt 201520,75

Fastighetsskatt 2015   
- allmän1,10

- stadigvarande bostad0,65

- övriga bostadsbyggnader1,25

Statsandel € / invånare 2015911,95
  
Verksamhetsbidrag € / invånare 20155231,17
  
Årsbidrag € / invånare 2015407,58
  
Lån € / invånare 20143 167
  Senast ändrad: 21.06.2016