Skatter, statsandelar och lånestock

Skatter


2012 

2013 

2014 

2015 

2016

Inkomstskattesats (kommunalsats)20,7520,7520,7520,7520,75Fastighetsskattesatserna

- allmän0,800,801,101,101,10
- stadigvarande bostad0,400,400,650,650,65
- övriga bostadsbyggnader1,001,001,251,251,25
- obebyggda byggplatser2,002,002,002,002,00


2012  

2013  

2014  

2015  

2016

Skatter, milj. €24,6
25,4
25,5
26,4
25,8
Statsandelar, milj. €5,7
5,4
5,0
5,1
5,8

Lån


2012

2013

2014

2015

2016

Lånestock €/invånare
2809
2 582
3 172
3 1672 847

Övriga ekonomiska mätetal

2016

Verksamhetsbidrag € / invånare5 305,41
Årsbidrag € / invånare                                                                                                                                       323,84Senast ändrad: 09.05.2017