Påverka Ingås utveckling!

 

Bästa mottagare,

 

Vi behöver din syn på hur Ingås framtid ska utformas!

 

Enkätens avsikt är att få Ingåinvånarnas och -företagens syn på Ingås image och åsikt om främjandet av kommunens livskraft och utvecklingsarbete. Med enkäten vill man också få kommuninvånarna att aktivt delta i utvecklandet av det egna området. 

 

Vi utnyttjar enkätens resultat som grundläggande information vid planeringen av Ingå kommuns strategi samt i utvecklandet av kommunens tjänster.

Vänligen besvara enkäten på adressen

 

https://my.surveypal.com/Inkoo


​Det tar i genomsnitt ca 5-10 minuter att besvara enkäten. Svaren behandlas konfidentiellt så att enskilda svarsgivare inte kan identifieras. Svarstiden för enkäten avslutas 1.10.2017 kl. 16.

 

Stort tack för dina svar och din insats för Ingås utveckling!

Med vänlig hälsning, ​

​Jarl Boström 
Ingås kommundirektör

I frågor gällande enkäten får du vid behov hjälp av Valtteri Laasonen (valtteri.laasonen@mdi.fi; 050 533 0604).​


Senast ändrad: 15.09.2017