Föredragningslistor och protokoll

Genom att klicka här kan du söka dokument enligt sammanträdesdatum och nämnd.

Aktuella föredragningslistor

Kommunstyrelsen 9.10 och 12.10.2017, protokollet publiceras 23.10.2017
Grundtrygghetsnämnden 19.10.2017, protokollet publiceras 30.10.2017
Byggnads- och miljönämnden 24.10.2017, protokollet publiceras 3.11.2017
Bildnings- och välfärdsnämnden 25.10.2017, protokollet publiceras 6.11.2017
Kommunstyrelsen 23.10.2017, protokollet publiceras 2.11.2017

Vissa ärenden i föredragningslistorna och protokollen publiceras inte på webbsidan p.g.a. Kommunförbundets rekommendationer gällande dataskydd. Föredragningslistorna och protokollen i sin helhet, till den del som de är offentliga, finns till påseende på kommunkansliet.

Ett protokoll är framlagt på webbsidan i ungefär ett års tid.  

Föredragningslistor

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas föredragningslistor publiceras på webbsidan i regel samma dag som listorna skickas ut. Tidpunkten för när föredragningslistorna skickas ut varierar.

En föredragningslista kan läsas på webbsidan tills protokollet publiceras.

Protokoll

Granskade och underskrivna protokoll publiceras på webbsidan i regel den dag protokollet läggs fram till påseende, tionde dagen efter mötet.


Senast ändrad: 20.10.2017