Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Genom att klicka på länken nedan kan du söka efter föredragningslistor och protokoll enligt sammanträdesdatum och nämnd. Du hittar även aktuella beslut som har fattats av tjänsteinnehavare vid Ingå kommun.

Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Alla Ingå kommuns nya protokoll och föredragningslistor är tvåspråkiga från och med början av 2018.

Arkiv (före 2018)

Äldre protokoll som har publicerats före 2018 hittar du här:

Protokollarkiv

Ett protokoll är framlagt på webbsidan i ungefär ett års tid. 

Aktuella föredragningslistor

Kommunstyrelsen 16.4.2018, protokollet publiceras 26.4.2018
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan suomenkielinen jaosto 18.4.2018, protokollet publiceras 30.4.2018
Kommunfullmäktige 23.4.2018, protokollet publiceras 3.5.2018
Byggnads- och miljönämnden 24.4.2018, protokollet publiceras 4.5.2018
Bildnings- och välfärdsnämndens svenska sektion 24.4.2018, protokollet publiceras 4.5.2018
Grundtrygghetsnämnden 26.4.2018, protokollet publiceras 7.5.2018


Vissa ärenden i föredragningslistorna och protokollen publiceras inte på webbsidan p.g.a. Kommunförbundets rekommendationer gällande dataskydd. Föredragningslistorna och protokollen i sin helhet, till den del som de är offentliga, finns till påseende på kommunkansliet.

Ett protokoll är framlagt på webbsidan i ungefär ett års tid.  

Föredragningslistor

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas föredragningslistor publiceras på webbsidan i regel samma dag som listorna skickas ut. Tidpunkten för när föredragningslistorna skickas ut varierar.

En föredragningslista kan läsas på webbsidan tills protokollet publiceras.

Protokoll

Granskade och underskrivna protokoll publiceras på webbsidan i regel den dag protokollet läggs fram till påseende, tionde dagen efter mötet.

Tjänsteinnehavarbeslut
Tjänsteinnehavarbesluten publiceras samma dag som beslutet har fattats. Besluten är synliga i 20 dagar.

Senast ändrad: 20.04.2018