Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Genom att klicka här kan du söka efter dokument enligt sammanträdesdatum och nämnd. Du hittar även aktuella beslut som har fattats av tjänsteinnehavare vid Ingå kommun.

Alla Ingå kommuns nya protokoll och föredragningslistor är tvåspråkiga från och med början av 2018. För att hitta t.ex. kommunstyrelsens senaste föredragningslista ska du välja alternativet ”Kommunstyrelsen-Kunnanhallitus”. Genom att välja ”Kommunstyrelsen” får du fram gamla protokoll från ett år tillbaka. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som övergångsfasen orsakar.

Aktuella föredragningslistor

Grundtrygghetsnämnden 25.1.2017, protokollet publiceras 5.2.2018
Bildnings- och välfärdsnämndens finska sektion 24.1.2018, protokollet publiceras 5.2.2018
Bildnings- och välfärdsnämndens svenska sektion 23.1.2018, protokollet publiceras 2.2.2018
Byggnads- och miljönämnden 23.1.2018, protokollet publiceras 2.2.2018
Kommunstyrelsen 15.1.2018, protokollet publiceras 25.1.2018

Vissa ärenden i föredragningslistorna och protokollen publiceras inte på webbsidan p.g.a. Kommunförbundets rekommendationer gällande dataskydd. Föredragningslistorna och protokollen i sin helhet, till den del som de är offentliga, finns till påseende på kommunkansliet.

Ett protokoll är framlagt på webbsidan i ungefär ett års tid.  

Föredragningslistor

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas föredragningslistor publiceras på webbsidan i regel samma dag som listorna skickas ut. Tidpunkten för när föredragningslistorna skickas ut varierar.

En föredragningslista kan läsas på webbsidan tills protokollet publiceras.

Protokoll

Granskade och underskrivna protokoll publiceras på webbsidan i regel den dag protokollet läggs fram till påseende, tionde dagen efter mötet.

Tjänsteinnehavarbeslut
Tjänsteinnehavarbesluten publiceras samma dag som beslutet har fattats. Besluten är synliga i 20 dagar.

Senast ändrad: 19.01.2018