Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Genom att klicka här kan du söka efter dokument enligt sammanträdesdatum och nämnd. Du hittar även aktuella beslut som har fattats av tjänsteinnehavare vid Ingå kommun.

Aktuella föredragningslistor

Tekniska nämnden 28.11.2017, protokollet publiceras 8.12.2017
Bildnings- och välfärdsnämnden 29.11.2017, protokollet publiceras 11.12.2017
Kommunstyrelsen 27.11.2017, protokollet publiceras 7.12.2017
Byggnads- och miljönämnden 21.11.2017, protokollet publiceras 1.12.2017
Kommunstyrelsen 20.11.2017, protokollet publiceras 30.11.2017
Grundtrygghetsnämnden 16.11.2017, protokollet publiceras 27.11.2017

Vissa ärenden i föredragningslistorna och protokollen publiceras inte på webbsidan p.g.a. Kommunförbundets rekommendationer gällande dataskydd. Föredragningslistorna och protokollen i sin helhet, till den del som de är offentliga, finns till påseende på kommunkansliet.

Ett protokoll är framlagt på webbsidan i ungefär ett års tid.  

Föredragningslistor

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas föredragningslistor publiceras på webbsidan i regel samma dag som listorna skickas ut. Tidpunkten för när föredragningslistorna skickas ut varierar.

En föredragningslista kan läsas på webbsidan tills protokollet publiceras.

Protokoll

Granskade och underskrivna protokoll publiceras på webbsidan i regel den dag protokollet läggs fram till påseende, tionde dagen efter mötet.

Tjänsteinnehavarbeslut
Tjänsteinnehavarbesluten publiceras samma dag som beslutet har fattats. Besluten är synliga i 20 dagar.

Senast ändrad: 24.11.2017