Kommittéer och arbetsgrupper

Utöver nämnderna har kommunen olika kommittéer och arbetsgrupper som är tillsatta av kommunstyrelsen och som sammanträder vid behov.

Senast ändrad: 18.04.2015