Äldrerådet

  • samarbetsorgan vars huvuduppgift är att följa med utvecklingen i kommunen och försöka påverka verksamhet som berör den äldre befolkningen
  • besluter om understöd till olika föreningar
  • sammanträder vid behov. 
Äldrerådet 2013-2016                        

Ordförande Antti Viljanen
Viceordförande Frank Lindqvist, Ingå krigsveteraner rf (suppleant Hans Grönholm)

Nina Trebs, Inkoon eläkkeensaajat ry (suppleant Ritva Malin)
Tytti Valkama, Ingå pensionärer rf (suppleant Birgitta Sundberg)
Gustaf Fleege
Birgitta Schulman
Varpu Qvarnström


Senast ändrad: 30.08.2016