Handikapprådet 2013-2016

Handikapprådet i Ingå

  • väljs av grundtrygghetsnämnden.  
  • sakkunnigorgan och påverkningskanal för handikappade i kommunen
  • arbetar bl.a. för att handikappade ska kunna använda kommunal basservice

  • kommer med initiativ och förslag till förbättring av de handikappades levnadsvillkor

  • försöker garantera de handikappade ett så självständigt, värdigt och rikt liv som möjligt

Ordförande Barbro Viljanen,  (suppleant Bjarne Örnmark)
Viceordförande Rosita Ahlgren  (suppleant Tuula Okkonen)

Carita Viljanen (suppleant Soile Gustavsson)
Veikko Niiranen (suppleant Marjo Mickelsson)
Tapani Koivula (suppleant Nina Sellman)


Senast ändrad: 18.01.2016