Vänortskommittén

Ingå har tre nordiska vänorter:


Håbo
i Sverige

Nittedal i Norge

Fredensborg i Danmark

Återkommande evenemang 

Kommunerna ordnar regelbundet återkommande evenemang. Verksamheten styrs av vänortsavtal.

Kommitténs medlemmar

Tanja Ljungqvist, ordförande
Krsitian Jernström, vice ordförande
Elina Ahde
Carita Viljanen
Henrik Wickström.

Senast ändrad: 18.04.2015