Ingivning av handlingar

Ansökningarna gällande publicering av kandidatlistor i sammanställningen av kandidatlistorna (kandidatansökningar) och andra handlingar gällande kandidatuppställningen ska ges till centralvalnämnden eller postas så att de är framme hos centralvalnämnden senast 28.2.2017 före kl. 16.00.

Postadress: Centralvalnämnden i Ingå, sekreterare Eija Taskinen, PB 6, 10211 Ingå

Då ovan nämnda handlingarna överlåts personligen, ska de ges till centralvalnämndens sekreterare Eija Taskinen som tar emot dem å centralvalnämndens vägnar på kommungården i Ingå, adress Strandvägen 2, 10210 Ingå.   

Ingå 9.2.2017

Centralvalnämnden i Ingå


Senast ändrad: 13.02.2017