Röstningsområden och röstningsställen

  1. Barösund-Fagervik                       Ungdomsföreningshuset Walhalla, Valhallavägen 15

  2. Degerby                                        Degerby skola, Solbergvägen 1

  3. Kyrkby                                          Kommungården, Ola Westmans allé 3

  4. Täkter-Solberg                             Ungdomsföreningshuset Ingbohed, Täktervägen 387

  5. Västankvarn-Johannesberg         Västankvarns skola, Västankvarnvägen 399

Valförrättningen inleds valdagen, söndagen den 9.4.2017 kl. 9.00 och fortgår utan avbrott till kl. 20.00.

Ingå 9.2.2017

Centralvalnämnden i Ingå


Senast ändrad: 28.02.2017