Kommundirektör

Ingås kommundirektör Jarl Boström leder och övervakar kommunens förvaltning och ekonomi, är kommunämbetets chef och representerar kommunen utåt.

Kommundirektören är föredragande i kommunstyrelsen och övervakar beredningen av ärenden till kommunstyrelsen. Han övervakar också verkställigheten av beslut fattade i kommunfullmäktige och -styrelse.

Senast ändrad: 07.06.2017