Kommunens ledningsgrupp

Kommundirektör Jarl Boström
 +358 50 044 9334

Förvaltningschef Eija Taskinen
 +358 50 380 7802

Grundtrygghetschef Anne Öhman
+358 50 4406 714

Bildningschef Merja Olkinuora
 +358 50 048 8971

Ekonomichef Charlotta Lindvall
 +358 50 324 4141

Tf personalchef Jeanette Bäckström
+358 50 343 5375

Teknisk chef Alexandra Forsén
+358 50 300 7515

Planläggningschef Minna Penttinen
+358 50 440 6017


Senast ändrad: 20.10.2017