Kommunens ledningsgrupp

Kommundirektör Jarl Boström
 +358 50 044 9334

Förvaltningschef Eija Taskinen
 +358 50 380 7802

Grundtrygghetschef Anne Öhman
+358 50 4406 714

Bildningschef Merja Olkinuora
 +358 50 048 8971

Ekonomichef Charlotta Lindvall
 +358 50 324 4141

Tf personalchef Jeanette Bäckström
+358 50 343 5375

Teknisk chef Alexandra Forsén
+358 50 300 7515

Tf. planläggningschef Marja Kuisma
+358 50 349 8949


Senast ändrad: 02.01.2018