Kommunens ledningsgrupp

Kommundirektör Jarl Boström
+358 9 29 515 301

Förvaltningschef Eija Taskinen
+358 9 29 515 310

Grundtrygghetschef Anne Öhman
+358 50 4406 714

Bildningschef Merja Olkinuora
+358 9 29515 302

Ekonomichef Charlotta Lindvall
+358 9 29515 336

Tf personalchef Jeanette Bäckström
+358 9 29515 374

Teknisk chef Alexandra Forsén
+358 9 29515 315


Senast ändrad: 15.05.2017