Personal

Ingå kommun har ca 290 yrkeskunniga arbetstagare och tjänsteinnehavare som betjänar ungefär 5 600 kommuninvånare på olika serviceområden.

Över 60 % av personalen arbetar inom bildningssektorn i skolorna, daghemmen, inom fritidsverksamheten och medborgarinstitutet. 

Nästan 40 % av personalen betjänar kommuninvånarna inom den sociala sektorn, så som äldreservicen. 

Använd sökverktyget då du vill hitta kontaktuppgifter till rätt person.


Senast ändrad: 30.04.2015