Personal

Ingå kommun har ca 290 yrkeskunniga arbetstagare och tjänsteinnehavare som betjänar ungefär 5 600 kommuninvånare på olika serviceområden.

Över 60 % av personalen arbetar inom bildningssektorn i skolorna, daghemmen, inom fritidsverksamheten och medborgarinstitutet. 

Nästan 40 % av personalen betjänar kommuninvånarna inom den sociala sektorn, så som äldreservicen. 

Kontaktuppgifter


Senast ändrad: 28.03.2018