Kommunfullmäktiges sammanträden hösten 2017

- 10.8 aftonskola
- 17.8 aftonskola
- 4.9 ordinarie möte
- 29. - 30.9 strategiseminarium/workshop
- 30.10 strategi-, budgetseminarium
- 13.11 ordinarie möte
-  4.12 ordinarie möte, strategi, budget

Det granskade och undertecknade protokollet framläggs på den tionde dagen efter mötet. 
Senast ändrad: 18.10.2017