Kommunfullmäktiges sammanträden hösten 2017

- 17.8 aftonskola
- 4.9 ordinarie möte
- 29. - 30.9 strategiseminarium/workshop
- 30.10 ordinarie möte
- 13.11 strategi-, budgetseminarium
-  4.12 ordinarie möte, strategi, budget
Senast ändrad: 06.07.2017