Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och skötsel av ekonomin. Styrelsen bereder de ärenden som fullmäktige beslutar om, ser till att besluten verkställs och övervakar lagligheten.

I Ingå kommunstyrelse sitter 9 personer som har varsin personlig ersättare.

Styrelseprotokollen finns till påseende den tionde dagen efter ett möte. Protokollen för konfidentiella ärendens del läggs dock inte fram till påseende.


Senast ändrad: 15.05.2015