Kommunstyrelsens mötesdagar våren 2018

Kommunstyrelsen sammanträder

15.1

29.1

12.2

26.2 vid behov

5.3

19.3 bokslut, första behandlingen

26.3 bokslut

16.4

7.5 delårsrapport

21.5

4.6

18.6 vid behov

Senast ändrad: 04.01.2018