Nämnderna

Lagstiftningen för de olika verksamhetsområdena definierar nämndernas uppgifter. Kommunens förvaltningsstadga stadgar om varje nämnds befogenheter.

Nämnderna bestämmer själva hur ofta möten behöver hållas. I praktiken hålls möten ungefär en gång i månaden. Mötena är stängda för allmänheten. En representant från kommunstyrelsen sitter i varje nämnd. Dessutom har kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande rätt att delta i mötena.

Ärenden behandlas utgående från en skriftlig föredragningslista. Ärendena bereds av tjänstemännen inom den sektor som ligger under nämnden och föredras av den ledande tjänstemannen som är underställd nämnden.


Senast ändrad: 08.06.2017