Bildnings- och välfärdsnämnden

Bildningsnämndens verksamhet omfattar bl.a. kommunens skolor och förskolor, barndagvård, medborgarinstitut och fritidsverksamhet, såsom kultur, bibliotek, ungdomsverksamhet, idrott och vänortsverksamhet.

Bildningsnämnden sammanträder i medeltal 11 gånger om året. Svenska och finska sektionen sammanträder vid behov, i medeltal 4 gånger om året. Föredragningslistor och protokoll hittas här.

E-postadresser enligt principen
fornamn.efternamn(at)inga.fi

Ordförande Wilhola Sari (Sjölund Mary-Ann)

Viceordförande Wide Annika (Damén Maria)

Elfving Andreas (Holmberg Anders)
Holmström Annika (McQuade Jessica)
Lindholm Lars (Malmberg Lars)
Ljungqvist Tanja (Sundström Malin)
Rytkönen Mika (Sulonen Rasmus)
Nyberg Petri (Rantanen Jenni)
Andersson Irina (Rissanen Jooa)

Medlemmar i svenska sektionen

Ordförande Holmström Annika (Lindh Tiina)
Viceordförande Lindholm Lars (Kawecki Daniel)

Sundström Malin (Ljungqvist Tanja)
Nyberg Gunnar (Holmström Bjarne)
Wallen Rannvi (Malmsten Catarina)

Medlemmar i finska sektionen

Ordförande Rytkönen Mika (Heikkinen Juha)
Viceordförande
 Rantanen-Niiranen Silja (Holmström Niina)

Auvinen Kimmo (Kokko Harri)
Kotilainen-Ritala Leena (Turunen Nanna)
Rissanen Jooa (Hatakka Elina)


Senast ändrad: 07.06.2017