Bildningsnämnden 2013-2016

Bildningsnämndens verksamhet omfattar bl.a. kommunens skolor och förskolor, barndagvård, medborgarinstitut och fritidsverksamhet, såsom kultur, bibliotek, ungdomsverksamhet, idrott och vänortsverksamhet.

Bildningsnämnden sammanträder i medeltal 11 gånger om året. Svenska och finska sektionen sammanträder vid behov, i medeltal 4 gånger om året. Föredragningslistor och protokoll hittas här.

E-postadresser enligt principen fornamn.efternamn@inga.fi

Ordförande Westerholm Kristian
Viceordförande
Rytkönen Mika

Ahde Elina
Backman Barbro

Kainulainen Juha
Lindholm Lars
Ljungqvist Tanja
Viljanen Carita
Wickström Henrik

Medlemmar i bildningsnämndens svenska sektion

Ordförande Lindholm, Lars
Vice ordförande Lindh, Tiina

Elfving, Andreas
Koikkalainen, Lassi
Lindström, Carl-Erik
Wallen, Rannvi
Wide, Annika

Medlemmar i bildningsnämndens finska sektion

Ordförande Rytkönen, Mika
Vice ordförande
Holmström, Niina

Auvinen, Kimmo
Ikonen, Joni 
Kotilainen-Ritala, Leena
Rantanen-Niiranen, Silja
Turunen, Nanna

Senast ändrad: 25.01.2017