Byggnads- och miljönämnden

Byggnads- och miljönämnden fungerar som planläggnings-, byggnadstillsyns-  och som miljöskyddsmyndighet. Nämnden är övervakande myndighet enligt marktäktslagen och sköter olika lagstadgade kommunala myndighetsuppgifter inom byggnadstillsyn, miljöskydd och planläggning.

E-postadresser enligt principen fornamn.efternamn@inga.fi

Ordförande Siggberg Peter (Holmbom Gustav)
Viceordförande Träskman Ingrid (Nyholm Christian)

Holmberg Erik (Elfving Andreas)
Åberg Karl (Rehnberg Mikael)
Westermark Viviann (Björklöf Eivor)
Gunnarsson Ulla (Viljanen Barbro)
Kiho Pekka (Aalto Harri)
Juvonen Esko (Ek Anne)
Hatakka Elina (Wallen Rannvi)


Senast ändrad: 03.01.2018