Byggnads- och miljönämnden 2013-2016

Byggnads- och miljönämnden fungerar som byggnadstillsynsmyndighet  och som miljöskyddsmyndighet. Nämnden är övervakande myndighet enligt marktäktslagen och sköter olika lagstadgade kommunala myndighetsuppgifter inom byggnadstillsyn och miljöskydd.

E-postadresser enligt principen fornamn.efternamn@inga.fi

Ordförande Jorma Laiho
Vice ordförande Erik Holmberg
Mikael Rehnberg
Rannvi Wallen
Eivor Björklöf
Harri Aalto
Päivi Räty

Senast ändrad: 09.01.2017