Centralvalnämnden 2013-2016

Centralvalnämnden ansvarar för att nationella och kommunala val samt skilda folkomröstningar förrättas.

Ordförande Baarman-Henriksson Monica
Viceordförande
Kuusisto Pertti

Hatakka Elina
Ikonen Joni
Wasström Krister


Senast ändrad: 18.04.2015