Grundtrygghetsnämnden  2013-2016

Grundtrygghetsnämnden ansvarar för kommunens social- och hälsovård.

E-postadresser enligt principen fornamn.efternamn@inga.fi

Grundtrygghetsnämnden

Ordförande Wetterstrand Jari
Viceordförande
Karlstedt Kaj

Ahlgren Rosita
Posio Katja               
Nordlund  Deisi
Ratilainen Veijo                
Sjöblom Kaj
Unnérus  Hans-Anders
Viljanen Barbro       

Grundtrygghetsnämndens individsektion

Grundtrygghetsnämndens individsektion har till uppgift att fatta individbeslut ifall nämnden inte har delegerat sin beslutanderätt till tjänsteinnehavare (t.ex. behandling av rättelseyrkanden).

Ordförande  Wetterstrand Jari
Viceordförande
Karlstedt Kaj

Ahlgren Rosita
Posio Katja
Ratilainen Veijo


Senast ändrad: 20.05.2015