Grundtrygghetsnämnden och dess individsektion

Grundtrygghetsnämnden ansvarar för kommunens social- och hälsovård.

E-postadresser enligt principen fornamn.efternamn@inga.fi

Grundtrygghetsnämnden

Ordförande Bergman-Auvinen Marie (Nordlund Deisi)
Viceordförande Posio Katja (Glad-Jungner Gun-Viv)

Karlstedt Kaj (Kvarnström Waldemar)
Björklöf Eivor (Sjöberg-Backman Åsa)              
Örnmark Bjarne (Westerholm Kristian)
Backman Tom (Unnérus Hans-Anders)
Grönholm Cecilia (Malmberg Martina)
Hakala Eila (Viljanen Barbro)
Leinonen Vesa (Koivula Tapani)      

Grundtrygghetsnämndens individsektion

Grundtrygghetsnämndens individsektion har till uppgift att fatta individbeslut ifall nämnden inte har delegerat sin beslutanderätt till tjänsteinnehavare (t.ex. behandling av rättelseyrkanden).

Ordförande  Bergman-Auvinen Marie
Viceordförande
Posio Katja

Backman Tom


Senast ändrad: 08.06.2017