Samhällstekniska nämnden 2013-2016

Samhällstekniska nämnden har i uppgift att sörja för det byggande och underhåll som kommunen utför samt hithörande planerings- och upphandlingsuppgifter. Nämnden svarar också för markanvändningsplaneringen.
E-postadresser enligt principen fornamn.efternamn@inga.fi

Ordförande Siggberg Peter
Viceordförande
Vilén-Gunnarsson Ulla

Jansén Bengt
Juvonen Esko
Nyberg Fredrika
Träskman Ingrid
Åberg Karl


Senast ändrad: 01.02.2017