Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har i uppgift att sörja för det byggande och underhåll som kommunen utför samt hithörande planerings- och upphandlingsuppgifter.
E-postadresser enligt principen fornamn.efternamn@inga.fi

Ordförande Ahde Elina (Fleege Gustaf)
Viceordförande
Karlstedt Kaj (Örnmark Bjarne)

Rehnberg Mikael (Unnérus Hans-Anders)
Hildén Johanna (Bender Ann-Charlotte)
Selén Lena (Montén Cecilia)
Westermark Monica (Höckert Cindy)
Heikkinen Juha (Pesonen Hannu)
Ek Anne (Rantanen Jenni)
Ilván Teemu (Laiho Jorma)


Senast ändrad: 14.03.2018