Kommittéer och arbetsgrupper

Utöver nämnderna har kommunen olika kommittéer och arbetsgrupper som är tillsatta av kommunstyrelsen och som sammanträder vid behov.

Kommunstyrelsen utser påverkningsorganen och ger anvisningar under hösten 2017.


Senast ändrad: 13.06.2017