Äldrerådet

Medlemmar

Roger Biström
(ersättare Margareta Biström)

Nina Trebs
(ersättare Inkeri Mielikäinen)

Varpu Qvarnström
(ersättare Camilla Grönholm)

Petri Nyberg, representant för bildnings och välfärdsnämnden
(ersättare Mika Rytkönen)

Annika Wide, representant för bildnings och välfärdsnämnden
(ersättare Andreas Elfving)

Äldrerådet är ett samarbetsorgan vars huvuduppgift är att följa med utvecklingen i kommunen och försöka påverka verksamhet som berör den äldre befolkningen.

Rådet sammanträder vid behov. 


Senast ändrad: 27.02.2018