Äldrerådet

Äldrerådet är ett samarbetsorgan vars huvuduppgift är att följa med utvecklingen i kommunen och försöka påverka verksamhet som berör den äldre befolkningen.

Rådet sammanträder vid behov. 

Kommunstyrelsen utser påverkningsorganet och ger anvisningar under hösten 2017.


Senast ändrad: 14.06.2017