Handikapprådet

Handikapprådet i Ingå

  • Kommunstyrelsen utser påverkningsorganet och ger anvisningar under hösten 2017
  • sakkunnigorgan och påverkningskanal för handikappade i kommunen
  • arbetar bl.a. för att handikappade ska kunna använda kommunal basservice

  • kommer med initiativ och förslag till förbättring av de handikappades levnadsvillkor

  • försöker garantera de handikappade ett så självständigt, värdigt och rikt liv som möjligtSenast ändrad: 13.06.2017