Handikapprådet

Medlemmar

Veijo Meriaho
(ersättare Veikko Niiranen)

Carita Viljanen
(ersättare Silja Rantanen-Niiranen)

Rosita Ahlgren
(ersättare Tuula Okkonen)

Elina Ahde, representant för tekniska nämnden
(ersättare Monika Westermarck)

Andreas Elfving, representant för bildnings- och välfärdsnämndens
(ersättare Lars Lindholm)

Handikapprådet i Ingå

  • Kommunstyrelsen utser påverkningsorganet och ger anvisningar under hösten 2017
  • sakkunnigorgan och påverkningskanal för handikappade i kommunen
  • arbetar bl.a. för att handikappade ska kunna använda kommunal basservice

  • kommer med initiativ och förslag till förbättring av de handikappades levnadsvillkor

  • försöker garantera de handikappade ett så självständigt, värdigt och rikt liv som möjligt


Senast ändrad: 27.02.2018