Ungdomsforum

Medlemmar

Odessa Holmberg, Källhagens skola
(ersättare Linda Österman)

Jaakko Meriaho, Järnefeltin koulu
(ersättare Frans Wilhola)

Jojje Öberg, Axxell
(ingen ersättare för tillfället)

Noa Rautakoura
(ersättare Anton Yancik)

Sari Wilhola, bildningsnämndens representant
(ersättare Annika Wide)

Ungdomsforumet är ett påverkningsorgan, där unga har möjlighet att delta i och påverka frågor som rör just dem.

Ungdomsforumet består av fem medlemmar, som sammanträder regelbundet. Medlemmarna i Ungdomsrådet väljs för två år i taget. Varje medlem har en personlig ersättare. För att vara valbar ska du vara 13-18 år då valet förrättas.

Två medlemmar utses i högstadieskolorna Källhagens skola och Järnefeltin koulu. På det här sättet säkerställs att båda språkgrupperna har åtminstone varsin representant.

Ungdomsrådet har ett nära samarbete med Bildnings- och välfärdsnämnden i Ingå. Nämnden utser en representant, som fungerar som den femte medlemmen i Ungdomsforumet. En medlem ur Ungdomsrådet närvarar i sin tur varje gång Bildnings- och välfärdsnämnden behandlar ärenden som rör unga.


Ungdomstjänster

Senast ändrad: 09.03.2018