inkoon-nimikkokukka-lemmikki


Din kommun – dina beslut

Som Ingåbo har du flera möjligheter att påverka beslutsfattandet i din kommun. Inte bara genom att rösta i kommunalvalet, som ordnas vart fjärde år, utan också på daglig basis.

Här hittar du tre tjänster som Justitieministeriet upprätthåller, där du kan lyfta fram olika typer av initiativ. Du kan också fylla i vår responsblankett och du vill ge ris eller ros åt Ingå kommun.

Följ med det lokala beslutsfattandet här:

Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas föredragningslistor publiceras på webbsidan i regel samma dag som listorna skickas ut. Protokoll publiceras i regel tio dagar efter ett möte.

Kom ihåg att dörrarna på kommungården alltid står öppna under tjänstetid. Om det är något du funderar över är det bara att komma och prata!


Invånarinitiativ.fi

I webbtjänsten Invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till sin kommun samt stödja och följa upp initiativ som lagts fram av andra.

Hjälp oss att göra Ingå ännu gladare! Gå till tjänsten Invånarinitiativ.fi eller läs mer här: 

Invånarinitiativ i Ingå


Ungasidéer.fi

ungasideer

Ungasidéer.fi är en riksomfattande tjänst, där ungdomar lätt kan komma med förslag, delta och påverka frågor som rör dem.

Hur vill du som är ung att ditt Ingå ska utvecklas? Gå till tjänsten Ungasidéer.fi.


Medborgarinitiativ.fi

Medborgarinitiativ är ett sätt att påverka lagstiftningen. 
Ett medborgarinitiativ tas upp till behandling vid riksdagen om minst 50 000 personer stöder initiativet inom loppet av sex månader. Gå till tjänsten Medborgarinitiativ.fi.


Senast ändrad: 27.03.2018