Presidentvalet 2018

Republikens predidentväljs genom direkt val vart sjätte år.

De viktigaste datumen vid presidentvalet 2018:

Den första omgången:

  • valdag söndagen den 28 januari 2018
  • förhandsröstning i hemlandet 17-23 januari 2018
  • förhandsröstning utomlands 17-20 januari 2018

Den eventuella andra omgången:

  • valdag söndagen den 11 februari 2018
  • förhandsröstning i hemlandet 31 januari - 6 februari 2018
  • förhandsröstning utomlands 31 januari - 3 februari 2018
Presidenten utses genom direkt folkval, som vid behov utförs genom två valomgångar. Om en kandidat får mer än hälften av rösterna i det första valet blir han eller hon vald till president. Om ingen av kandidaterna fått mer än hälften av rösterna ordnas ett nytt val mellan de två kandidater som fått flest röster. Till president väljs då den kandidat som fått flest röster i det andra valet.

Röstning

Röstberättigad vid presidentval är varje finsk medborgare oavsett boningsort, som senast på valdagen under det första valet fyller 18 år. Du har rösträtt i den kommun som var din hemkommun den 8 december 2017.

Före valet får du per post en anmälan om rösträtt (ett meddelandekort), som innehåller bl.a. uppgifter om valdagen, förhandsröstningsperioden, adressen till röstningsstället och kontaktinformationen till valmyndigheterna. Du behöver inte meddelandekortet för att kunna rösta. Om du inte har fått meddelandekortet kan du ta kontakt med magistraten. Du kan också vända dig till justitie­ministeriets avgiftsfria service­nummer 0800 94 771.

När du röstar måste du kunna styrka din identitet. Ta med ett identitetsbevis, t.ex. körkort eller pass eller någon annan motsvarande handling försedd med fotografi. Om du inte har en dylik handling kan du hämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort hos närmaste polisinrättning .


Senast ändrad: 13.11.2017