Aktuellt

29 barn och ungdomar på flykt får ny start i Ingå

Ingahemmet
Sammanlagt 29 asylsökande har fått uppehållstillstånd i Ingå och börjat sina nya liv i kommunen. Största delen av dem är barn och ungdomar som har kommit till Finland utan en vuxen vid sin sida.


– Vi är väldigt glada över dessa ungdomar och hoppas att de trivs här, säger Saara Rapeli.

Hon är Ingå kommuns servicekoordinator och ansvarar för integrationsfrågor.

Arbetet sker i nära samarbete med Röda Korset, som driver familjegrupphemmet Heimgård och stödboendet Ingahemmet.

– Våra nyckelord är vardag, fostran och omsorg, säger biträdande chef Evelyn Soer från Röda Korset, som ansvarar för de två Ingåenheterna.

– Vi jobbar för att ge barnen och ungdomarna en fungerande vardag. Vi ser till att de går i skola, att de har en hobby som de gillar och ger dem en trygg och hemlik miljö.

10 bor på egen hand

På Heimgård bor sju av de yngre barnen, av vilka de yngsta är under 10 år.

På Ingahemmet bor 12 stycken ungdomar i åldern 17 år och yngre.

– På Ingahemmet får ungdomarna förbereda sig inför att bo på egen hand. De lär sig till exempel matlagning och tillreder alla mål själva, säger Soer.

Av de nya Ingåborna har 10 personer flyttat till egna lägenheter i Ingå centrum. De får stöd av eftervårdsarbetare och har möjlighet att kontakta Ingahemmets personal dygnet runt.

Ungdomarna har också möjlighet att delta i aktiviteter som ungdomssektorn ordnar.

Nästa steg är att hitta sommarjobb.

– Ungdomarna letar flitigt efter arbete, säger biträdande chef Evelyn Soer.

Stödpersoner sökes

I Finland ansökte över 3 000 minderåriga utan målsman om asyl 2015. Majoriteten av de unga var i 15-16-årsåldern då de anlände, största delen har flytt från Afghanistan och nästan samtliga är pojkar.

En kortkurs för nya frivilliga som är intresserade av att bli stödpersoner eller stödfamiljer för ensamkommande barn och ungdomar ordnas i Ingå på Wilhelmsdal (Ola Westmans allé 1, 10210 Ingå) onsdag 31.5.2017 klockan 17-20. 

För att bli stödperson ska man ha fyllt 25 år.

– Vi hoppas särskilt på att hitta män i olika åldrar. Språkkunskaper är inget du behöver oroa dig för, säger servicekoordinator Saara Rapeli.

Anmäl dig senast 28.5 via Röda Korsets nättjänst (https://www.lyyti.fi/reg/tukikummikurssiInkoo31052017) eller per e-post till maria.koskijoki(at)redcross.fi.

Närmare uppgifter:
Saara Rapeli
, servicekoordinator
Ingå kommun
+358 50 4659 920
saara.rapeli(at)inga.fi

Evelyn Soer, biträdande chef
Röda Korset
+358 40 1628 938
Evelyn.Soer@redcross.fi


Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 09.10.2017