Aktuellt

Anmälan till förundervisning

Skolor
Lagstadgad kommunal förundervisning är avsedd för barn under skolåldern i ett års tid före läroplikten. Förundervisning omfattar ca fyra timmar per dag.

Läsåret följer i huvudsak skolornas arbets- och lovdagar. I Ingå inleds höstterminen 13.8.2018. Förundervisningen är avgiftsfri.

Förundervisningen blev obligatorisk år 2015. Enligt § 26a lagen om grundläggande undervisning ska barnet delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås året innan läroplikten uppkommer. Barnets vårdnadshavare ska se till att barnet deltar i förskoleundervisning.  

I Ingå sker anmälan till förundervisning med elektronisk blankett:

http://www.inga.fi/sv/tjanster_och_blanketter/e-blanketter

Efter förskolan har barnen möjlighet att delta i förskoleklubbverksamhet, som är avgiftsbelagd. Den ordnas i skolorna och anmälan görs via Wilma. Vårdnadshavaren kan även välja kompletterande dagvård, som ordnas på daghem.

Tilläggsinformation:

http://www.inga.fi/sv/service/smabarnspedagogik_och_utbildning/utbildning/forskoleundervisning

Anmälan till förskolan ska göras senast 22.2.2018. Anmälan till förskoleklubben görs i mars. Mer information kommer senare.

OBS! Förskoleeleverna som inleder sin skolgång i årskurs 1 på hösten 2018 behöver inte längre anmälas till skolan. Vårdnadshavarna får mer information via skolorna.

Merja Olkinuora, bildningschef


Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 16.02.2018