Aktuellt

Ansökan till förskoleklubb- och morgon- och eftermiddagsverksamhet

Bästa vårdnadshavare,


Bindande ansökan till förskoleklubb- och morgon- och eftermiddagsverksamheten sker under tiden 28.3.-7.4.2017 via Wilma.


Ansökan görs genom att barnets vårdnadshavare fyller i en elektronisk blankett i Wilma-programmet. (Välj från sidans övre balk ”Ansökningar och beslut”-> “skapa ansökningar och beslut”-> “ansökan till förskoleklubb- och morgon och eftermiddagsverksamhet”).

De familjer, som inte har inloggningsuppgifter till Wilma, får mer information per post.

Verksamhetstiden är klockan 7-17.

Efter förskolan har barnen möjlighet att delta i förskoleklubbverksamhet, som är avgiftsbelagd. Den ordnas i skolorna. Vårdnadshavaren kan även välja kompletterande dagvård, som ordnas på daghem. Förskoleklubben (och kompletterande dagvård) har öppet även under skolornas lov.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet är enligt lagen om grundläggande utbildning avsedd för elever i årskurs 1 och 2 samt elever i övriga årskurser som har fått ett beslut om särskilt stöd.

Bildningsnämnden har beslutat att avgifterna för förskoleklubb- och morgon- och eftermiddagsverksamhet är enligt tabellen (€):

Verksamhetstid

under 3 timmar/ dag

under 4 timmar/ dag

över 4 timmar/dag

1-10 dagar i månaden

40

50

60

över 10 dagar i månaden

80

100

140

endast morgonverksamhet

40

 

Mera info om förskoleklubb och avgifter i Ingå kommun hittar du här:

http://www.inga.fi/sv/service/smabarnspedagogik_och_utbildning/utbildning/forskoleundervisning

Mera info om morgon- och eftermiddagsverksamhet och avgifter I Ingå kommun hittar du här:
http://www.inga.fi/sv/service/smabarnspedagogik_och_utbildning/utbildning/morgon-_och_eftermiddagsverksamhet


Merja Olkinuora, bildningschef

Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 09.10.2017