Aktuellt

Baltic Connector Oy fortsätter terrängundersökningen för naturgasledningen

Baltic connector
Lantmäteriverket har med sitt beslut MML 5418/03 04/2016 den 24 januari 2017 gett Baltic Connector Oy tillstånd att göra terrängundersökningar i anslutning till planeringen av naturgasledningen på Ingå och Sjundeå kommuners och Lojo stads områden. Det undersökta området är landledningsdelen i Finland av den naturgasledning som sammanbinder Finland och Estland. De berörda markägarna meddelas för kännedom att det andra skedet av terrängundersökningen för linjen börjar i september 2017. I det andra skedet av undersökningen görs utstakningen av linjen och arbetsområdet märks i terrängen för besiktningar. Märkningarna på åkrarna görs efter höstbruket. Märkningarna på åkrarna tas vid behov bort före vårbruket. Man strävar efter att göra undersökningarna så att det inte orsakar markägarna betydande olägenhet eller skada.

Ytterligare information:

Tom Främling
Projektdirektör, Baltic Connector Oy
Tfn 050 326 2918, e-post: tom.framling@balticconnector.fi        


Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 05.09.2017