Aktuellt

Feedback på skolskjutsar

Ingå kommun önskar få feedback på hur skolskjutsarna löpt under hösten. Mejla bisi@inga.fi och berätta hur du tycker att det har gått. Då vi får in respons kan vi utreda de problem och önskemål som finns.


Vi hoppas att alla problem/önskemål gällande skolskjutsarna även i framtiden mejlas till samma adress så att informationen kommer till rätt ställe och kommunen genast kan ta itu med problemen, och vid behov ställa klargörande frågor till den som ger responsen.


Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 09.10.2017