Aktuellt

Information om servicen vid socialbyrån

Ingå socialbyrå
Från och med 1.1.2018 är Ingå kommuns socialservice vid socialbyrån underställd Sjundeå grundtrygghetsnämnd.

Detta innebär att Sjundeå kommun ansvarar för socialservicen i både Sjundeå och i Ingå.

Socialservice kommer också i fortsättningen erbjudas på socialbyrån i Ingå kommungård, Strandvägen 2, och i socialbyrån i Sjundeå kommunhus, Parkstigen 1.

Vi beklagar eventuella olägenheter under överföringsfasen.

Mer info och kontaktuppgifter: sjundea.fi

Brådskande ärenden under tjänstetid via Sjundeå kommuns växel, tfn (09) 260 611.Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 04.01.2018