Aktuellt

Ingå lägger grunden för två nya bostadsområden

smeds_webb
Smeds.
Två nya bostadsområden tar form i Ingå centrum. Det handlar om områdena Smeds och Västerbrinken där Ingå kommun under de kommande månaderna låter bygga ut vägar och kommunalteknik, det vill säga el-, vatten- och avloppsledningar.

– På Smeds-området vid Täktervägen har arbetet redan kört i gång och infrastrukturprojektet pågår till maj 2018. Här har företaget Bonava köpt ett markområde där man kommer att sälja småhustomter, säger Ingås tekniska chef Alexandra Forsén.

Entreprenör för projektet är Göran Hagelberg Oy Ab. Eftersom området har berggrund utförs sprängningsarbeten vardagar mellan klockan 8-16.

Minimerar skadorna på miljön

På området Västerbrinken kommer företaget The Natural Building Company att bygga ett bostadsområde bestående av hälsosamma hus av naturligt byggnadsmaterial. Arbetet börjar den 13 november och beräknas pågå till mars 2018. Entreprenör är O-P Erkkilä.

Västerbrinken-webb
Västerbrinken.

The Natural Building Company tar hänsyn till naturen när företaget bygger. Trots att terrängen är kuperad kommer inga sprängningsarbeten att genomföras vid själva tomterna, utan husen får växa fram i symbios med den ursprungliga miljön.

– Vi utför endast sprängningsarbeten på platserna där vägarna byggs. Vi har också avtalat med entreprenören att inga maskiner får röra sig på tomterna. På det här viset minimerar vi skadorna på miljön, säger Alexandra Forsén.

Också här sker sprängningarna vardagar klockan 8-16.

På grund av projekten kommer mer tung trafik än vanligt att vara i rörelse i Ingå centrum.


Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 02.02.2018