Aktuellt

Ingåstrand utvecklas i samarbete med Finlands Bostadsmässa

Andelslaget Finlands Bostadsmässa utvidgar sin verksamhet – ny modell hjälper mindre kommuner när bostadsbehoven förändras

Ingå centrum

Andelslaget Finlands Bostadsmässa har den 15 januari 2018 tillsammans med Ingå kommun och företaget Inkoon Keskustakehitys Oy som ägs av Marcus Grönholm undertecknat ett avtal om ett projekt som främjar välbefinnande i boendet.

Målet med den nya verksamhetsmodellen är att hjälpa mindre kommuner att anpassa sig till den kraftiga strukturförändringen i Finland. Andelslaget Finlands Bostadsmässa kommer tillsammans med Ingå att utveckla nya sätt på vilka man kan göra en liten tätort till en bostadsort med dragningskraft. Det nationellt kända evenemanget Bostadsmässan fortsätter sida vid sida med den här verksamheten enligt tidigare modell.

– I den här verksamhetsmodellen är Ingå kommuns och Grönholms centrumutvecklingsföretags roll att ansvara för att projektet drivs igenom i sin helhet. Andelslaget Finlands Bostadsmässa fungerar som samarbetspartner i projektet. Vi stöder särskilt i form av kommunikation och forskning för att hitta lösningar på bostadsrelaterade utmaningar. I Ingå, precis som i hela Finland, ställer förändringen i åldersstrukturen ett starkt krav på förändring i vårt sätt att bo. Med den här nya verksamhetsmodellen kan vi i fortsättningen hjälpa ännu fler små kommuner i Finland med att lösa utmaningar relaterade till boende, säger Finlands Bostadsmässas vd Harri Tuomaala

I och med att avtalet har undertecknats kan parterna nu inleda projektet vars målsättning är att skapa ett nytt bostadsområde i Ingå år 2022. Ingå kommun ser till att förutsättningarna för att bygga finns på det nya bostadsområdet, som kommunalteknik. Ingåbon Marcus Grönholms centrumutvecklingsföretag ansvarar för byggandet på området och övriga partners. Projektet kulminerar efter fyra år i ett evenemang som stöder en ny typ av bostadsutveckling.

Rallyvärldsmästaren från Ingå är kraftigt involverad i projektet

Den tvefaldiga världsmästaren i rally, Ingåbon Marcus Grönholm, är med i projektet genom sitt företag Inkoon Keskustakehitys.

– Det här är en vidareutveckling av den hembygdskärlek som jag alltid har känt gentemot Ingå. Jag vill vara med och bygga Ingås framtid och förutsättningar för att verka som en attraktiv kommun i Finland, konstaterar Marcus Grönholm.

Ingå vill satsa starkt på utvecklingen av kommunens centrumområde. Ingå kommunstyrelse och fullmäktige behandlade projektet förra hösten och röstade enhälligt för att gå vidare.

– Urbaniseringen och förändringen i åldersstrukturen påverkar små kommuner i Finland stort. Vi skapar en ny, modernare och mer lockande version av Ingå, och använder vår vackra och själfulla bostadsmiljö till vårt vinnande koncept. Av Andelslaget Finlands Bostadsmässa får vi konkreta redskap för att svara på utmaningarna, säger kommundirektör Jarl Boström.

Det sedan 1966 verksamma Andelslaget Finlands Bostadsmässa har varit med om att föda fram nya bostadsområden i Finland i över 50 år. Verksamhetens synligaste del har varit den sedan 1970 årligen arrangerade Bostadsmässan.

Närmare uppgifter:
Andelslaget Finlands Bostadsmässa, vd Harri Tuomaala, tfn 0400 322 602
Ingå, kommundirektör Jarl Boström, tfn 050 044 9334
Inkoon Keskustakehitys Oy, Marcus Grönholm, tfn 040 139 3991


Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 13.03.2018