Aktuellt

Kommunstrategi 2018-2022

Ingå centrum

Visionen för Ingå 2022: 6000 Ingåbor.

Vår målsättning är att vara ett modigt samhälle med aktiva människor som mår bra socialt, ekonomiskt och ekologiskt

Kommunstrategi 2018-2022 (pdf) (5.1 MB)

Strategihjärta

Varför en kommunstrategi?

Kommunen ska ha en kommunstrategi, i vilken fullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Att besluta om en kommunstrategi är en kärnuppgift i arbetsfördelningen mellan de förtroendevalda och tjänstemännen. (Kommunallagen § 37).

Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas.Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 21.12.2017