Aktuellt

Nu väljs representanter till Ingås Ungdomsforum – vill du vara med och bestämma?

Är du 13-18 år? Vill du få din röst hörd? Välkommen på ungdomsting till Wilhelmsdal den 7 september klockan 18. Här väljs representanter till Ingås första Ungdomsforum någonsin.

Ungdomsforumet är ett påverkningsorgan, där du som är ung har möjlighet att delta i och påverka frågor som rör just dig.

Ungdomsforumet består av fem medlemmar, som sammanträder regelbundet. Två av medlemmarna röstas fram bland deltagarna i ungdomstinget den 7 september. Du kan ställa upp som kandidat, nominera en vän du har förtroende för – och använda din röst.

För att vara valbar ska du vara 13-18 år då valet förrättas.

– Nu har unga i Ingå en konkret chans att påverka. Det kan handla om att ordna olika typer av evenemang och aktiviteter. Men också att bestämma hur de pengar som är öronmärkta för ungdomar används, så att vi inte till exempel bygger en skejtpark mitt ute i skogen, säger Janne Lahtia, ansvarig ungdomsarbetare i Ingå.

Två medlemmar utses i högstadieskolorna Källhagens skola och Järnefeltin koulu. På det här sättet säkerställs att båda språkgrupperna har åtminstone varsin representant.

Ungdomsrådet har ett nära samarbete med Bildnings- och välfärdsnämnden i Ingå. Nämnden utser en representant, som fungerar som den femte medlemmen i Ungdomsforumet. En medlem ur Ungdomsrådet närvarar i sin tur varje gång Bildnings- och välfärdsnämnden behandlar ärenden som rör unga.

Medlemmarna i Ungdomsrådet väljs för två år i taget. Varje medlem har en personlig ersättare.

Ingå kommun vill att unga ska komma till tals i högre utsträckning än tidigare. Som en av de första kommunerna i regionen har Ingå också tagit i bruk Ungasidéer.fi. Det är en riksomfattande nättjänst, där ungdomar lätt kan komma med förslag, delta och påverka frågor som rör dem. Läs mer på Ungasidéer.fi.

Mer info:

Ansvarig ungdomsarbetare
Janne Lahtia
+358 50 4415885
janne.lahtia(at)inga.fi


Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 09.10.2017