Aktuellt

Passa på att använda kvällsbussarna

Busstation
Sju dagar i veckan kan Ingåborna hoppa på kvällsbussarna som trafikerar mellan Ingå kyrkby och Kyrkslätt tågstation. Pilotprojektet körde i gång den 3 januari och under de två första månaderna såldes 208 biljetter.

Ännu återstår två månader av det fem månader långa pilotprojektet som går ut på att Ingå kommun i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) köper matartrafik mellan Ingå och Kyrkslätt kvällstid.

– I januari reste 125 personer med bussarna och i februari var motsvarande siffra 83. Totalt har 208 biljetter sålts under de två första månaderna, säger Ingå kommuns controller Ilkka Rissanen.

Under den här tiden har kvällsbussarna gjort sex resor mellan Ingå och Kyrkslätt alla sju dagar i veckan, sammanlagt 342 resor. Rent statistiskt sett betyder det att en knapp tredjedel av alla bussar har åkt utan passagerare. I praktiken är de tomma bussarna ännu fler, eftersom vissa bussturer är populärare än andra.

– Den populäraste avgången är 21.00 från Kyrkslätt, säger Rissanen.

Målet med pilotprojektet är att svara på efterfrågan av kollektivtrafik till och från Ingå kvällstid. Projektet inleddes den 1 juni 2017 med en kvällsbuss från Helsingfors busstation i Kampen sju dagar i veckan. Projektet avslutades vid årsskiftet eftersom Helsingforsregionens trafik (HRT) drog in delar av turen. Då påbörjade Ingå kommun pilotprojektet med matartrafik kvällstid.

Kvällsbussarna kör fram till den 3 juni 2018 och efter det utvärderar kommunen projektet.


Kyrkslätt                        Ingå            Kyrkslätt                        Mattby

 

MÅ - SÖ         21:00                            21:30                22:00

MÅ - SÖ         22:30                            23:00                23:30

MÅ - SÖ         23:55                            00:25                00:55                               01:15

Ingå kommun har tryckt upp ett häfte där alla aktuella tidtabeller för kollektivtrafiken till och från Helsingfors, Kyrkslätt, Lojo och Karis finns listade.

Tidtabellshäftet som pdf: Ingå kollektivtrafikstidtabell (pdf) (1.2 MB)

Observera att det kan ske ändringar i tidtabellerna. Uppdaterade tidtabeller finns på www.vr.fi, www.matkahuolto.fi och www.hsl.fi.


Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 19.04.2018