Aktuellt

Regler och priser för vinterförvaring av båtar

056
Arkivbild. © Benjamin Lundin
I centrum i närheten av båthamnen finns en sandplan, som fungerar som parkeringsplats på sommaren och som båtförvaringsplats på vintern. Området har indelats i fyra delar med platser av olika storlekar. 

Vinterförvaring är tillåten 30.9 – 10.6. Om båten inte förs från området efter 10.6 kan den transporteras till en av kommunen anvisad plats på båtägarens kostnad och ansvar.

Priser: 

Område

Storlek

Avgift/period

A

3 x 10 m

125

B

5 x 12 m

254

C

4 X 10 m

195

D

4 x 10 m

195

 

 • Tilläggsavgift: vatten och el 25 €/period

 Regler:

 • Vinterförvaringsperiod 15.9 – 15.6.

 • El kopplat 15.9 – 31.10 och från påskhelgen fram till 15.6.

 • Båtar får förvaras på endast anvisade vinterförvaringsplatser mot gällande avgift.

 • Förvaring av båtar på för ändamålet reserverade platser är förbjuden utanför vinterförvaringsperioden.

 • Båtarna ställs i vinterförvaring i god ordning.

 • Det är förbjudet att bo i en båt på vinterförvaringsområdet.

 • Båtägarens namn, båtens namn och registernummer ska finnas synligt på båten, presenningen eller ställningen.

 • På vinterförvaringsområdet får utföras endast mindre årliga underhållsarbeten som inte orsakar men för andra båtar på området.

 • Större arbeten ska utföras på annan lämplig plats.           

 • För att området ska kunna underhållas ska ställningar och trailers föras till en skilt anvisad sommarförvaringsplats för tiden 15.6–15.9.
 • Målfärg och annat avfall som uppstår när båtar underhålls, tvättas, rengörs eller skrapas ska samlas upp och föras bort.
 • Båtar får inte tvättas med lösningsmedel som innehåller kolväte.
 • Båtägarna ska beakta att vattnet kan stiga på vinterförvaringsområdet.
 • Kommunen ansvarar inte för skador som orsakas av förändringar i vattenståndet.
 • Kommunen låter föra bort båtar, ställningar och trailers som lämnats kvar på hyresplatsen efter hyresperiodens slut. Transportkostnaderna debiteras av kunden.

Hyrestagaren förbinder sig att följa båthamnsbestämmelserna genom att betala vinterförvaringsavgiften.

Platser kan reserveras per telefon, (09) 295 151, eller per e-post inga(at)inga.fi.

Priserna och reglerna trädde i kraft 15.9.2015.


Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 09.10.2017