Röda Korsets vänkurs 25.03.2017 10:00 - 26.03.2017 16:00

Välkommen med på Röda Korset Ingå lokalavdelnings vänkursutbildning den 25-26.3 till Wilhelmsdal i Ingå klockan 10-16.
Tag matsäck med, vi bjuder på kaffe.Anmäl senast 23.3 till Kerstin Ståhlberg, 040 351 6916 eller kerstin.stahlberg@op.fi
Du behöver inte vara medlem i Röda korset för att komma med (avgift då 25€).För medlemmar är kursen gratis.
Kom med och bli vän för behövande medmänniskor.Klicka på de evenemang du vill läsa mer om!

Årligen återkommande evenemang:

  • Ingådagen som traditionellt ordnas den sista lördagen i juni.
  • Hantverkardagen som brukar hållas andra lördagen i juli.
  • Skördemarknaden på torget i september
  • Julmarknaden på Gammelgården i december
  • De olika kommundelarnas egna dagar med torgförsäljning och program: Barösundsdagen, Degerbydagen  och Täkterdagen som ordnas under sommaren.
Föreningarna och byaråden är aktiva evenemangsarrangörer.
Se även information om hur du bokar en torgplats.

Senast ändrad: 09.06.2017