Klicka på de evenemang du vill läsa mer om!

Teaterutfärd: Suden Morsian 21.04.2018

Kom med på teater!

Ett gäng teatervänner från Ingå har börjat med gemensamma teaterutfärder. Vi hoppas få fler deltagare till vår grupp.

Den här våren gör vi utfärder lördagarna 10.2 och 21.4. I februari ser vi Sommarboken på Lilla Teatern och i april Suden Morsian på teatern Avoimet Ovet. Vi ordnar gemensam transport och pausservering. Priset för utfärderna är 65-70€, beroende på antalet deltagare.

Meddela så fort som möjligt om du är intresserad, så att vi kan garantera ditt deltagande. Kontaktperson är Päivi Kaakkola, paivi.kaakkola@saunalahti.fi, 050 3883057.


I Ingå händer det året runt

Årligen återkommande evenemang är:

  • Ingådagen som traditionellt ordnas den sista lördagen i juni.
  • Hantverkardagen som brukar hållas andra lördagen i juli.
  • Potatisdagen på torget i september
  • Julmarknaden på Gammelgården i december
  • De olika kommundelarnas egna dagar med torgförsäljning och program: Barösundsdagen, Degerbydagen  och Täkterdagen som ordnas under sommaren.
Föreningarna och byaråden är aktiva evenemangsarrangörer.
Se även information om hur du bokar en torgplats.

Senast ändrad: 02.10.2017