Kungörelser

Generalplanen för fastlandet

Samhällstekniska nämnden har enligt 19 och 32 § i markanvändnings- och byggförordningen beslutat framlägga förslaget till generalplan för fastlandet. Planläggningsmaterialet finns till påseende 20.3 - 23.4.2017 i kommungården och på kommunens hemsida www.inga.fi/fastlandsgeneralplan


Eventuella anmärkningar bör skickas senast 23.4.2017 kl. 15.30 till adressen Ingå kommun/Samhällstekniska nämnden/PB 6, 10211 Ingå eller per e-post till plan@inga.fi


Tilläggsuppgifter ger planläggningschefen Minna Penttinen tel. 09 2951 5332, minna.penttinen@inga.fi

Planläggningschefen och plankonsulten Sten Öhman är anträffbara för att svara på frågor angående planen i kommungården 30.3.2017 kl. 16.00 - 19.00 samt 19.4.2017 kl. 16.00 -19.00.

 

Ingå 1.3.2017

Samhällstekniska nämnden

Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 30.03.2017